Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver bygglov för kulturhuset 

Länsstyrelsens logotyp.

Länsstyrelsen Blekinge upphäver bygglovet för det planerade kulturhuset i Karlskrona och återförvisar ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun. Anledningen är att det tillkommit nya väsentliga omständigheter som inte fanns vid tidpunkten för kommunens beslut.

FN-organet Unesco och världsarvskommittén utreder just nu om kulturhuset kan påverka kulturmiljövärden kopplade till Karlskronas världsarvstitel. I stället för att pröva bygglovet har länsstyrelsen därför beslutat att återförvisa ärendet.

- Kulturhusets påverkan på världsarvet behöver bli en del av underlaget i prövningen av bygglovet hos kommunen, säger Karin Friberg, chefsjurist på Länsstyrelsen Blekinge.

Uppgifterna från Unesco som kommit först under länsstyrelsens handläggning är betydande för sakprövningen. Via Riksantikvarieämbetet har Unesco meddelat Länsstyrelsen Blekinge att några oåterkalleliga beslut inte bör tas förrän de själva tagit ställning till frågan om världsarvet.

- Eftersom kommunen är första instans i bygglovsfrågan är det mest lämpliga att kommunen nu får tillbaka ärendet med världsarvsfrågan för fortsatt handläggning och bedömning, säger Karin Friberg.

Karlskrona kommun beslutade i våras att bevilja bygglov för det planerade kulturhuset
på Stortorget. Beslutet överklagades till länsstyrelsen den 13 maj 2020.

Kontakt