Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu flyttar de vilda fåglarna – viktigt med gott smittskydd i fjäderfäbesättningar

Höns

Nu är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige på väg mot andra länder och vi vill uppmana alla som håller fjäderfän att öka biosäkerheten. Det är extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar under denna tid.

Flera fall i närliggande länder

Enligt den senaste rapporten från EFSA, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, har flera fall av fågelinfluensaviruset H5N8 hittats hos tama fjäderfän i Europa under perioden maj till augusti 2020. Man har också hittat viruset hos fjäderfän och vilda fåglar i västra Ryssland under samma tid, samt i norra Kazakstan i mitten av september. Risken är hög att viruset sprids när vilda fåglar förflyttar sig och därför är extra viktigt att öka biosäkerheten på gårdar med fjäderfän och även hos hobbyhöns.

Med tanke på Blekinges geografiska läge, med närhet till västra Ryssland och övriga Europa, är det särskilt viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar under denna tid.

– Fågelinfluensa kan drabba både tamfåglar och hobbyhöns och just nu gäller skyddsnivå 1. Det innebär att du som har fåglar får låta dina fåglar gå ut, men du ska ge dem foder och vatten under tak eller under ett skydd utomhus för att minska risken att vilda fåglar smittar dina fåglar, säger Sandra Draaisma, länsveterinär på Länsstyrelsen Blekinge.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar, vilka nu har börjat sina förflyttningar och rör sig över landet.

Det är viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Kontakt

Länsveterinär

E-post till lansveterinar.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30