Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd i Blekinge vecka 38

Två röda bussar bredvid varandra i en stad, sett från sidan och med byggnader i bakgrunden.

Den senaste rapporteringen visar att efterlevnaden generellt är hög i länet, men att allmänheten ibland har svårt att hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken.

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, butiker, gallerior, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar att riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd. Kommuner efterfrågar insatser med samhällsinformation från nationellt håll.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad. Allmänheten har tidvis svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 38 Länk till annan webbplats.

Kontakt