Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stickprovskontroller av importerade gatuhundar införs

Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd – trots att det i samtliga fall fanns skriftliga intyg på rabiesvaccination.

Det blir allt vanligare att hundar importeras från andra länder, något som uppmärksammats under den pågående coronapandemin. Importen sker även från länder där rabies förekommer.

En kontroll under sommaren visade att hälften av de hundar vars antikroppar analyserades hade för dåligt rabiesskydd. Jordbruksverket har fattat beslut om att avliva fyra av hundarna. I tolv fall isoleras hundarna under en period tills risken för rabies bedöms vara tillräckligt låg.

– Det enda sättet att vara säker på att en hund har tillräckligt skydd mot rabies är att ta ett blodprov och analysera det. Det bör importören göra innan hunden tas till Sverige, för att vara säker på att hunden inte kan utgöra en risk, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Ta del av mer information i Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Kontakt