Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unikt fynd av sällsynt hajart i Karlskrona

Fisk som ligger på en kaj.

Foto: Erik Karlsson

I juli fick länsstyrelsen in en rapport om fynd av en ovanlig fisk. Fisken påträffades död på Trossö och enligt expertbedömning kan det röra sig om en blåkäxa. Blåkäxan är rödlistad som sårbar i Sverige och är vår minsta hajart.

I Sverige finns blåkäxa huvudsakligen i de djupare delarna av Skagerrak, där den främst lever på djup mellan 200-700 meter. Men den sällsynta arten har aldrig tidigare påträffats i Östersjön.

Blåkäxa är den enda svenska broskfisk som har lysorgan. Dessa sitter på undersidan och nyttjas som kamouflage och skydd mot rovfiskar, men troligtvis även för att kommunicera. Födan består främst av kräftdjur, mindre fiskar, bläckfiskar, blötdjur och maskar.

Det unika fyndet gjordes av bröderna Harry och Tage Gröndahl, sex respektive tre år gamla.

Kontakt