Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet stöttar satsning när spillvärme ersätter gasol i Olofström

Olofström stadsvy

De största investeringen hittills inom Klimatklivet i Blekinge sker i Olofström när spillvärme ersätter gasol. Foto: Mattias Nilsson, Mostphotos.

I en gemensam satsning inom Klimatklivet kommer Volvo Personvagnar och Olofströms Kraft att utnyttja spillvärme för att energieffektivisera och ersätta fossilt bränsle.

Genom att utnyttja överskott av värme i industrin och länka det med existerande fjärrvärmenät kan man utnyttja energi mer effektivt. Det är i grunden detta som de nu beviljade klimatinvesteringarna i Olofström bygger på.

Satsningen visar hur viktigt det är att industri- och energibolag samarbetar för att hitta nya klimatsmarta lösningar.

- Länsstyrelsen är mycket positiv till att spillvärme från industrin utnyttjas. Det har sedan länge varit ett prioriterat område inom klimat- och energiarbetet i länet och är viktigt för att vi ska nå både de regionala och de nationella klimatmålen, säger Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Volvo kommer att tillvarata sin spillvärme med hjälp av värmeväxlare samtidigt som företagets värmesystem kommer att kopplas ihop med Olofströms Krafts fjärrvärmenät. Detta gör att eldning med gasol kommer att ersättas och att utsläppen av koldioxid därmed kommer att minska med 2 600 ton per år. Totalt beräknas åtgärderna kosta drygt 28 miljoner kronor, varav Naturvårdsverket står för cirka 30 procent. Det blir därmed den hittills största investeringen inom Klimatklivet i Blekinge.

- Vi är mycket nöjda med att få denna möjlighet att minska vårt behov av fossila bränslen och att ta tillvara på spillvärmen från Volvo. Ett positivt och bra samverkansprojekt mellan våra företag för att minska vår påverkan på naturen och öka hållbarheten i vad vi sysslar med, säger vd Per-Ola Svensson på Olofströms Kraft.

Information om Klimatklivet

Inom Klimatklivet fördelas medel till klimatsmarta investeringar. Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Åtgärderna kan pågå till och med 2023 och kan till exempel vara inom områden som transport, energieffektivisering och energikonvertering.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar under perioden 21 september 2020 kl. 9.00 – 30 september 2020 kl. 17.00.


Kontakt