Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin

Människor går på en perrong bredvid ett tåg.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har fått ytterligare uppdrag med koppling till den pågående pandemin. Samtidigt som restriktionerna för inrikesresor har lättats får länsstyrelsen i uppdrag att följa hur väl Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor och sommaraktiviteter efterlevs i länet.

Med det senaste uppdraget har länsstyrelsen totalt sex pågående regeringsuppdrag kopplade till coronapandemin. Övriga fem uppdrag handlar om att förmedla regionala lägesbilder, samordna tillgången till skyddsmateriel, bistå regionerna i arbetet med storskalig provtagning för covid-19, ge tillsynsvägledning till kommuner kring trängsel på serveringsställen samt ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet.

– Utöver regeringsuppdragen med koppling till pandemin har vi kvar våra ordinarie uppdrag. Därför planerar vi för en beredskap för andra allvarliga händelser som kan inträffa i Blekinge under sommaren. Även om det kan innebära utmaningar har vi bra förutsättningar att kunna hantera detta tack vare det goda samarbete som vi har med länets aktörer, säger Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör.

Kontakt