Publiceringsdatum: 12 juni 2020

Senast uppdaterad: fredag 12 juni, 13.11

Eldningsförbud i Blekinge

Symbol eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Blekinge från och med kl. 18.00 fredagen den 12 juni  2020. Beslutet fattades i dag av länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Blekinge län, enligt länsstyrelsens föreskrift 10 FS 2020:9. Eldningsförbudet gäller tills annat beslut fattas

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud, 10 FS 2020:9PDF

Beslut om eldningsförbud i Blekinge län, 2020-06-12PDF

Skäl för beslutet

Länsstyrelsen gör bedömningen, med stöd av SMHI:s väderleksprognos för den närmaste tiden och i samråd med länets räddningstjänster, att brandrisken är och kommer att vara fortsatt stor.

Det finns även skäl med anledning av covid-19 att förbygga bränder som kan bli resurskrävande och insatspersonal träffas fysiskt i stor utsträckning som en omfattande skogsbrand kan innebära.

Länsstyrelsen beslutade också att från och med lördag den 30 maj aktivera skogsbrandsbevakning med flyg som förebyggande åtgärd. 

Detta gäller vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

  • Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
  • Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Mer information

Aktuell information om eldningsförbud i Blekinge:

Länsstyrelsens webbplats

På länets räddningstjänsters webbplatser hittar du lokal information och får mer rådgivning:

Räddningstjänsten Östra Blekingelänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Västra Blekingelänk till annan webbplats

Läs mer på Dinsakerhet.selänk till annan webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ladda även gärna ner appen Brandrisk Ute.länk till annan webbplats Ta del av Allmänna brandriskvarningar från SMHIlänk till annan webbplats och MSB:s brandriskprognoserlänk till annan webbplats.

Kontakt

Tjänsteman i Beredskap

Telefon (växeln): 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30