Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På spaning efter flodnejonöga

Flodnejonöga

Just nu letar vi efter en doldis i fiskvärlden - flodnejonöga. En ålliknande fisk som suger sig fast och lever som parasit på större fiskar. I Blekinge har den bara hittats i några få vattendrag men vi har misstänkt att den kan finnas i fler. Och det gjorde den – hittills har två exemplar av flodnejonöga fångats i en av fällorna i Silletorpsån.

Vid tidigare inventeringar i Blekinge har flodnejonöga hittats i Bräkneån och i Östra och Västra Orlundsån. Artportalen har även fått in rapporter med fynd i Gallån och Mörrumsån. Den här våren spanar länsstyrelsen efter flodnejonöga i nya vattendrag.

Så kallade nättingfällor har hittills lagts ut i Nättrabyån och Silletorpsån. Fällorna fungerar ungefär som ryssjor där fisken hittar in men inte ut. Varannan dag kontrolleras fällorna och eventuella fiskar som fastnat i dem noteras och släpps ut.

- I fredags fick vi glädjande nog två exemplar av flodnejonöga i fällan i Silletorpsån och kan nu konstatera att den finns i ytterligare ett vattendrag i länet. I början av inventeringen hittade vi bara den mindre släktingen bäcknejonöga i båda vattendragen. Den lever hela sitt liv i sötvatten och är vanligt förekommande, säger Roger Johnsson, limnolog på Länsstyrelsen Blekinge.

Flodnejonögat ligger nergrävda i botten i åar och bäckar. Efter fyra-fem år vandrar den ut i havet och suger sig fast som parasit på större fiskar. Med sin sugmun med vassa horntänder äter den vävnad och blod från de större fiskarna. Efter cirka tre år i havet vandrar flodnejonöga upp i bäckar och åar under våren för att leka, rommen läggs i små gropar som grävts i botten. Efter leken dör de vuxna fiskarna.

Sedan mitten av 1900-talet har bestånden av flodnejonöga minskat, främst på grund av utbyggnaden av vattenkraft och vattenregleringar. Men under 2000-talet stabiliserades läget och den är inte längre rödlistad. Flodnejonöga är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv vilket innebär att Sverige har en skyldighet att säkerställa att bestånden uppnår gynnsam bevarandestatus.

När inventeringen avslutas senare i maj rapporterar länsstyrelsen in till Artportalen och även till Hav- och Vattenmyndigheten som har tagit fram ett åtgärdsprogram för arten.

- En hög artrikedom och biologisk mångfald i våra vattendrag är viktig. Det medverkar till god ekologisk status och bidrar även till att vi uppfyller det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag. I de vattendrag där flodnejonöga finns är det motiverat att arbeta med deras livsmiljö genom att exempelvis åtgärda vandringshinder och se till att det finns större möjligheter för lek, säger Annika Lydänge, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter, Länsstyrelsen Blekinge.

Lär dig mer om flodnejonöga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att allt fiske i sötvatten kräver fiskekort eller tillstånd från fiskerättsinnehavaren.

Kontakt