Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låga grundvattennivåer i Blekinge

Vattenkran

Trots intensivt regnande i vinter är grundvattennivåerna i Blekinge fortfarande lägre än normalt. Det råder ingen vattenbrist i dagsläget men att använda vatten smart och att hushålla med de resurser vi har är alltid viktigt.

Länsstyrelsen har i sin samrådande roll nyligen varit i kontakt med samtliga kommuner i Blekinge för att undersöka och sammanställa hur grundvattennivåerna i kommunernas vattenmagasin har återhämtat sig efter vintern.

Svaren visar att grundvattennivåerna i Karlskrona är lägre i år jämfört med vid samma tidpunkt förra året. I övriga Blekinge ligger grundvattennivåerna på ungefär samma nivå som i fjol, det vill säga fortsatt under det normala.

- Vi måste komma ihåg är att grundvattennivåerna redan 2019 var under det normala efter en nederbördsfattig vinter och den torra sommaren 2018. Trots att det varit mer nederbörd än normalt den här vintern är det svårt att hämta hem underskottet. Det tar tid att fylla upp de stora magasinen, säger Susanna Svensson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Blekinge.

Vid stora mängder regn under en kort tid klarar inte marken av att ta upp vattnet utan det rinner till största delen av till sjöar och vattendrag. I Blekinge har vi även saknat ett snötäcke som kan fylla på grundvattennivåerna innan sommaren.

För de som har enskilda brunnar ser det bättre ut enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, där nivåerna är nära de normala.

- Men det är ändå bra att vara vaksam om man äger en egen brunn eftersom det snabbt kan förändras, framförallt i grävda brunnar, säger Susanna Svensson.

Med våren kommer även värmen som gör att växtligheten tar upp det mesta av regnet. Värmen ger också en viss avdunstning av vatten i sjöar och vattendrag. Det ser vi tydligt i vattendrag i östra Blekinge där nivåerna efter några regnfria veckor är under de normala, säger Susanna Svensson och fortsätter:

- Nu sker det i stort sett ingen mer grundvattenbildning innan sommaren. Det råder ingen vattenbrist i dagsläget men det är alltid viktigt att tänka på att använda vatten smart och att hushålla med de resurser vi har. Goda vattenvanor behöver vi året runt, säger Susanna Svensson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Blekinge.

Enkla och smarta vattentips hittar du här


Kontakt