Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjd brandrisk i länet

Bild på gräsbrand

Torrt fjolårsgräs, värme och begränsad nederbörd gör att risken för brand i skog och mark är förhöjd. I samråd med räddningstjänsterna har länsstyrelsen beslutat att aktivera skogsbrandsbevakning med flyg över länet.

Det är med anledning av den förhöjda brandrisken och ett antal markbränder de senaste dagarna i Blekinge som har lett till att länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsterna har beslutat att påbörja skogsbrandsbevakning med flyg torsdagen den 16 april.

Det är inte aktuellt med ett eldningsförbud nu men det kan vid behov omvärderas redan kommande dagar.

Det är torrt i både fjolårsgräs, mark och på kallhyggen. En liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Var därför alltid försiktig med eld utomhus.

Många samhällsviktiga verksamheter har hög belastning på grund av den rådande coronapandemin. Det kan därför vara viktigare än någonsin att tänka på att inte belasta räddningstjänst i onödan.

Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning till hands.

Tänk på att:

Kontakt