Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Adelsgatan i Visby

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Blekinge och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Blekinge, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring Coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Blekinge. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

  • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring länsstyrelsens växel, telefon 010-224 00 00. Du kan också skicka e-post till blekinge@lansstyrelsen.se. Vi gör en prövning i varje enskilt fall.

  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Kontakta din handläggare på länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta på.

  • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.

  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Om ett ärende är av verksamhetskritisk karaktär, kontakta din handläggare så vi kan diskutera och se över om det finns möjlighet att hantera ärendet skyndsamt.

  • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. Länsstyrelsen Blekinge kommer under den här krisen att hantera leverantörsfakturor skyndsamt och betala dem så fort de är attesterade.

  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.

  • Tidigarelägga utbetalningar om företagsstöd från Landsbygdsenheten.

  • Prioritera utbetalningar av bostadsstöden.

  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Dessa åtgärder gäller tillsvidare under Coronapandemin och under förutsättning att länsstyrelsen inte drabbas av så hög sjukfrånvaro att vi måste göra andra prioriteringar för vårt arbete på myndigheten.

Sten Nordin

Landshövding

Länkbibliotek

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Folkhälsomyndigheten
Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar, råd för hemvändande resenärer och information på fler språk.

Folkhälsomyndighetens information om corona Länk till annan webbplats.

Region Blekinge
Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Blekinge ansvarig för smittskyddsfrågor. De uppdaterar löpande sin information om läget i länet.

Region Blekinges samlade information om corona Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177.se
Här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

1177.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset, samt information på flera språk.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

11313
Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster Länk till annan webbplats.

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbete Länk till annan webbplats.

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan
Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassans frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare Länk till annan webbplats.

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslut Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning Länk till annan webbplats.

Kontakt