Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klass 2-varning för stormbyar i Blekinge

SMHI har utfärdat en klass 2-varning över sydöstra Sverige.

Följ väderläget noga och förbered dig genom att plocka undan lösa föremål och se över din egen beredskap.

Under eftermiddagen väntas stormstyrka och höga vindstyrkor ser ut att hålla i sig en bit in på natten.

Detta kan innebära att träd faller och lösa föremål kan lossna och flyga iväg. Det kan vara begränsad framkomlighet på vägar och allmänna kommunikationer kan ställas in.

Länsstyrelsen Blekinge och länets räddningstjänster uppmanar de som kan att stanna inomhus och inte ge sig ut på vägarna samt följa väderutvecklingen. I förebyggande syfte bör lösa föremål som kan blåsa iväg säkras så att inte onödiga olyckor sker.

Anmäl hinder på väg

Om det ligger nedfallna träd eller annat hinder på eller invid väg som kräver omedelbar åtgärd, ring till Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921. Du kan ringa dygnet runt.

Varning klass 2 - mycket besvärligt väder

En klass 2-varning kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Håll dig uppdaterad via din kommun, berörda myndigheter och media. Undvik helst att ge dig ut när det blåser som mest. Väderläget kan du följa via SMHI.

Så kan du förbereda dig

Som alltid är det klokt att förbereda sig inför en storm.

  • Ta bort lösa föremål i trädgården och på balkongen så de inte blåser iväg.
  • Säkra byggnadsställningar så att inget löst material finns som kan lossna och vålla skada. Se även över annat kring ditt hus, till exempel studsmattor, lösa takpannor, skadade träd.
  • Rensa dagvattenbrunnar så att regnvatten kan rinna undan.
  • Ha ficklampa, tändstickor, stearinljus och batteriradio till hands om det blir strömavbrott.
  • Ladda mobiltelefonen.
  • Har du brunn med elektrisk pump – se till att pumpa upp vatten.

Följ trafikläget

De kraftiga vindarna kan orsaka problem i trafiken. Följ läget hos Trafikverket, var ute i god tid och undvik att ge dig ut i trafiken när det blåser som mest.

Kontakt