Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Senast uppdaterad: måndag 24 augusti, 11.23

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Blekinge län har länsstyrelsen det geografiska områdesansvaret när det inträffar kriser och samhällsstörningar. Det innebär att vi ansvarar för det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och stödjer andra aktörer, inte minst kommunerna.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt och att vi alla tar vårt ansvar.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik större sammanhang som fester, bröllop och andra tillställningar.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har informationlänk till annan webbplats om hur du kan umgås på ett säkert sätt.

Detta gör Länsstyrelsen Blekinge med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar aktivt och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Vi rapporterar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och regeringen om situationen och behoven i Blekinge län. Övriga länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsens krisledningsorganisation är igång sedan den 4 mars. Utvecklingen går i dagsläget väldigt snabbt och informationen och åtgärderna uppdateras ständigt. Det är därför viktigt att följa rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter.

Länet har sedan tidigare en etablerad samverkansstruktur, Krissamverkan Blekinge, vilken leds av länsstyrelsen och där ingår länets kommuner, räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen samt Södra militärregionen. Krissamverkan Blekinge samverkar kontinuerligt för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om händelseutvecklingen och hur denna påverkar länet och dess invånare. Tillsammans arbetar vi med att förbereda oss och hantera det som beslutas på nationell nivå. Syftet och inriktningen med arbetet inom Krissamverkan Blekinge är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen så att den sker i takt med vad sjukvården klarar av.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Regeringen har beslutat om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begränsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemin.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Beskrivning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlaglänk till annan webbplats till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (regeringen)länk till annan webbplats

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan:

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempellänk till annan webbplats

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare med anledning av coronaviruset - Länsstyrelsen Blekinges roll och arbete

Läs mer hos verksamhet.selänk till annan webbplats

Handelskammarenlänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (The Public Health Agency of Sweden)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (The Public Health Agency of Sweden)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats

Information about how to talk to children about the coronaviruslänk till annan webbplats (Save the children Sweden organisation)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemiclänk till annan webbplats (Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos Krisinformation.se
länk till annan webbplats

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
 • Ring 73 10 98 – när du behöver vård på kvällen eller helgen. Region Blekinge har ett nytt telefonnummer som är till för dig som insjuknat eller skadat dig och inte kan vänta till din vårdcentral öppnar.

Region Blekinge webbplatslänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Information hos andra myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformtion hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Blekinge

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Blekinge ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Regeringen

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt