Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Senast uppdaterad: torsdag 9 juli, 10.56

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19

I december 2019 upptäcktes ett utbrott av coronaviruset covid-19 i Kina. Smittan har därefter spritt sig till en mängd länder i världen.

Detta gör Länsstyrelsen Blekinge med anledning av coronaviruset

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Blekinge län har länsstyrelsen det geografiska områdesansvaret när det inträffar kriser och samhällsstörningar. Det innebär att vi ansvarar för det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och stödjer andra aktörer, inte minst kommunerna. Stora delar av arbetet genomförs inom ramen för länets etablerade samverkansorgan Krissamverkan Blekinge. Syftet och inriktningen med arbetet inom Krissamverkan Blekinge är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen så att den sker i takt med vad sjukvården klarar av.

Vi rapporterar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Regeringen om situationen och behoven i Blekinge län. Övriga länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsen Blekinge arbetar aktivt och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Länsstyrelsens krisledningsorganisation är igång sedan den 4 mars. Utvecklingen går i dagsläget väldigt snabbt och informationen och åtgärderna uppdateras ständigt. Det är därför viktigt att följa rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter.

Länet har sedan tidigare en etablerad samverkansstruktur Krissamverkan Blekinge, vilken leds av länsstyrelsen och där ingår länets kommuner, räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen samt Södra militärregionen. Krissamverkan Blekinge samverkar kontinuerligt för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om händelseutvecklingen och hur denna påverkar länet och dess invånare. Tillsammans arbetar vi med att förbereda oss och hantera det som beslutas på nationell nivå. Målet är att upprätthålla samhällsviktig verksamheten på ett samlat och förtroendegivande sätt genom att följa nationella och regionala myndigheters rekommendationer och riktlinjer.

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. Krisinformation.se har samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera:

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Follhälomyndigheten har samlat information kring covid-19 och olika sommaraktiviteter:

Sommar och covid-19 – detta gäller i sommarlänk till annan webbplats

Naturen är till för alla. Den ger oss möjlighet till återhämtning, bättre hälsa och även till möten med släktingar och vänner som inte kan ske som vanligt. Naturvårdsverket har samlat information och värdefulla tips både för dig som vistas i naturen och för dig som arbetar med friluftsliv.

Ta hand om varandra och naturenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats uppmanar till att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Skydda dig själv, dina medmänniskor och hjälp till att avlasta sjukvården.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin:

Nya allmänna råd inför sommarens resorlänk till annan webbplats

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet:

Inrikesresor och kollektivtrafik, Krisinformation.selänk till annan webbplats

Regeringen har beslutat om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begränsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemin.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Beskrivning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlaglänk till annan webbplats till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (Regeringen)länk till annan webbplats

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan:

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempellänk till annan webbplats

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare med anledning av coronaviruset - Länsstyrelsen Blekinges roll och arbete

Läs mer hos verksamhet.selänk till annan webbplats

Handelskammarenlänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus länk till annan webbplats(Save the children Sweden organization)

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos Krisinformation.se
länk till annan webbplats

  • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
  • Ring 73 10 98 – när du behöver vård på kvällen eller helgen. Region Blekinge har ett nytt telefonnummer som är till för dig som insjuknat eller skadat dig och inte kan vänta till din vårdcentral öppnar.

Region Blekinge webbplatslänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Information hos andra myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformtion hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Blekinge

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Blekinge ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

Region Blekingelänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av corona-virusetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Regeringen

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringenlänk till annan webbplats

Kontakt