Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19

I december 2019 upptäcktes ett utbrott av coronaviruset covid-19 i Kina. Smittan har därefter spritt sig till en mängd länder i världen.

Uppdaterat 6 april 2020

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats (2020-04-01)

Ditt agerande är viktigt för att motverka spridning

Coronaviruset ger feber, hosta och andningssvårigheter. Hos en del, främst äldre med en annan grundsjukdom, kan den orsaka allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är ditt agerande viktigt för att motverka spridning

Alla kan bidra till att minska smittspridningen av coronavirus (covid-19). Tänk på följande:

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Begränsa besök hos äldre personer så långt det är möjligt.
  • Personer över 70 år behöver få hjälp med att undvika kontakter med andra människor.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Vid frågor, gå till www.krisinformation.selänk till annan webbplats, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information.

Detta gör Länsstyrelsen Blekinge med anledning av coronaviruset

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Blekinge län har länsstyrelsen det geografiska områdesansvaret när det inträffar kriser och samhällsstörningar. Det innebär att vi ansvarar för det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och stödjer andra aktörer, inte minst kommunerna. Stora delar av arbetet genomförs inom ramen för länets etablerade samverkansorgan Krissamverkan Blekinge. Syftet och inriktningen med arbetet inom Krissamverkan Blekinge är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen så att den sker i takt med vad sjukvården klarar av.

Vi rapporterar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Regeringen om situationen och behoven i Blekinge län. Övriga länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsen Blekinge arbetar aktivt och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Länsstyrelsens krisledningsorganisation är igång sedan den 4 mars. Utvecklingen går i dagsläget väldigt snabbt och informationen och åtgärderna uppdateras ständigt. Det är därför viktigt att följa rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter.

Länet har sedan tidigare en etablerad samverkansstruktur Krissamverkan Blekinge, vilken leds av länsstyrelsen och där ingår länets kommuner, räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen samt Södra militärregionen. Krissamverkan Blekinge samverkar kontinuerligt för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om händelseutvecklingen och hur denna påverkar länet och dess invånare. Tillsammans arbetar vi med att förbereda oss och hantera det som beslutas på nationell nivå. Målet är att upprätthålla samhällsviktig verksamheten på ett samlat och förtroendegivande sätt genom att följa nationella och regionala myndigheters rekommendationer och riktlinjer.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos Krisinformation.se
länk till annan webbplats

  • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
  • Ring 73 10 98 – när du behöver vård på kvällen eller helgen. Region Blekinge har ett nytt telefonnummer som är till för dig som insjuknat eller skadat dig och inte kan vänta till din vårdcentral öppnar.

Region Blekinge webbplatslänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Regeringen har beslutat om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begränsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemin.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Beskrivning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlaglänk till annan webbplats till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (Regeringen)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats uppmanar till att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Skydda dig själv, dina medmänniskor och hjälp till att avlasta sjukvården.

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare med anledning av coronaviruset - Länsstyrelsen Blekinges roll och arbete

Läs mer hos verksamhet.selänk till annan webbplats

Handelskammarenlänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus länk till annan webbplats(Save the children Sweden organization)

Information hos andra myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformtion hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Blekinge

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Blekinge ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

Region Blekingelänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av corona-virusetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Regeringen

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringenlänk till annan webbplats

Kontakt