Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av höga flöden i Blekinge

Med anledning av höga flöden i flera av Blekinges vattendrag finns det risk att landmassor, träd och andra föremål kan lossna och åka med i vattenflödet. Detta kan i sin tur orsaka stopp i dammar med översvämningar som följd. Länsstyrelsen Blekinge uppmanar därför dammägare och allmänhet att vara uppmärksamma på störningar i vattendrag.

Martin Petersson är tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Blekinge.

- Det är viktigt att dammägare och allmänhet är uppmärksamma och hör av sig. En störning kan till exempel vara en trädstam som dragits med i flödet och sitter fast i en damm, vi har då möjlighet att rapportera det vidare till berörd dammägare. Vi förväntar oss att flödena kan stiga under veckan och vi kommer även att göra överflygningar under dagen - främst över Ronnebyån och Mörrumsån där klass 2 varning har utfärdats av SMHI, säger Martin Petersson, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt