Publiceringsdatum: 20 februari 2020

Senast uppdaterad: måndag 2 mars, 16.47

Klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån och Mörrumsån

Den senaste tidens stora regnmängder har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. SMHI har utfärdat klass 2-varningar om mycket höga flöden.

Uppdaterat 2 mars kl.15.15

Det är en klass 2-varning utfärdad för Mörrumsån och Ronnebyån för mycket höga vattenflöden. Klass 1-varning är utfärdat för Bräkneån, Holjeån, Nättrabyån, Mieån och Lyckebyån. Mer regnmängder är att vänta under veckan.

Läget är förhållandevis lugn och länets räddningstjänster har inte haft några händelser kopplade till höga flöden.

Allmänheten uppmanas att inte köra in på avspärrade vägar eller att vistas i översvämmade områden. Det finns risk för att vallar ger vika och att människor förs med i de starka strömmarna. Särskilt barn bör hållas borta från sådana områden.

Tecken på ett begynnande skred kan vara:

 • plötsliga sprickor och sättningar i marken
 • träd och stolpar som börjar luta
 • brott på ledningar och kablar i marken
 • färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Om du upptäcker sådana skador eller rörelser i marken ska du genast meddela räddningschefen i din kommun. Mer information hittar du på SGI:s webbplatslänk till annan webbplats.

Skydda ditt hus mot övesvämningar

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda ditt hus och din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Följ läget via din kommun, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

Fler tips om hur du kan och bör skydda ditt hus och din egendom vid risk för översvämning hittar du på:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats

www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Följ väderläget

SMHIlänk till annan webbplats

Följ läget i trafiken

Det finns inte någon påverkan på de större vägarna i nuläget. Däremot kan det förekomma vatten på mindre vägar.

Trafikverketlänk till annan webbplats

Blekingetrafikenlänk till annan webbplats

Definition varningsnivåer

Klass 3 extremt höga flöden

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.

Klass 2 mycket höga flöden

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Klass 1 höga flöden

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.

Källa: SMHI

Länsstyrelsen följer läget

Med anledning av klass 2-varningarna genomförs det samverkansmöten på olika nivåer för att möta de behov som finns.

Inom länet genomför länsstyrelsen tillsammans med länets räddningstjänster och kommuner regelbundna samverkansmöten. Vi gör detta för hålla varandra uppdaterade och vid behov prioritera resurser.

Det sker också kontinuerlig samverkan med Länsstyrelsen Kronoberg och Länsstyrelsen Skåne.

På nationell nivå genomförs det nationella samverkansmöten där MSB tillsammans med länsstyrelserna håller varandra uppdaterade om läget.

Om läget skulle bli kritiskt finns det nationella förstärkningsresurser på plats i Kristianstad. Förstärkningsresurserna tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och består av material som kan användas för att hantera översvämningar.

Länkar till berörda kommuner i Blekinge

Karlshamns kommunlänk till annan webbplats

Ronneby kommunlänk till annan webbplats

Kontakt