Publiceringsdatum: 10 februari 2020

Låg risk för spridning av coronaviruset i Sverige

Folkmassa.

Ett nytt coronavirus har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kallas också för 2019-nCoV. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är för närvarande mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten.

Enstaka fall är inte samma sak som att det pågår en smittspridning i Sverige. Risken för smittspridning bedömer Folkhälsomyndigheten för närvarande som mycket låg. Hälso- och sjukvården har rutiner för att ta hand om sjukdomsfall på ett bra och säkert sätt.

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

  • Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.
  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Blekingelänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom. På Region Blekingeslänk till annan webbplats webbplats finns information om regionens beredskap.
  • UDlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
  • EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska
  • Krisinformation.selänk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Blekinge följer händelsen via funktionen Tjänsteman i beredskap (tib) och har inom den samverkansformen avstämningar med Region Blekinge som i sin tur samverkar med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen deltar också i MSB:S nationella kommunikationssamordning.

Kontakt