Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny klimat- och energistrategi ska minska Blekinges klimatpåverkan 

Klimat och energi-nyhetsbild

Klimatförändringen är en av vår tids absolut största utmaningar. Precis som resten av världen behöver Blekinge ställa om till ett mer resurseffektivt sam­hälle fritt från utsläpp av fossila växthusgaser. Länsstyrelsen Blekinge har i dialog med Klimatsamverkan Blekinges medlemmar tagit fram en Klimat- och energistrategi som visar hur.

I Blekinge ska utsläppen halveras vart fjärde år enligt länets koldioxidbudget. Särskilt stora insatser behövs för att minska utsläppen från transporter. I det arbetet är Klimat- och energistrategi för Blekinge – med sikte mot ett klimatneutralt Blekinge ett bra verktyg för den fortsatta utvecklingen av ett starkt regionalt klimatarbete som ger resultat.

- För att nå visionen om ett klimatneutralt Blekinge krävs engagemang på alla nivåer och samverkan i länet. Tillsammans kan Blekinges aktörer forma ett framtida samhälle som vi är stolta över, säger Camilla Engdahl, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Klimat- och energistrategin utgör ett underlag för Blekinges klimatarbete och riktar sig till hela samhället. Den innehåller tydliga mål som samtliga aktörer har möjlighet att ansluta sig till. Det är en utmaning samtidigt som det skapar möjligheter till ett mer hållbart och attraktivt Blekinge för alla dimensioner av en hållbar utveckling - ekonomisk, social och ekologisk.

Det pågår mycket arbete för att minska samhällets klimatpåverkan och i Blekinge har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 42 procent sedan 1990.

- Klimatförändringarna måste bekämpas för att undvika katastrofala effekter på ekosystem, människor och andra arter. För att nå dit krävs en uppväxling av klimatarbetet och där kan strategin spela en viktig roll, säger Sabina Berntsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Läs rapporten Klimat- och energistrategi för Blekinge

 

Kontakt

Klimat och energi

E-post till klimatochenergi.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30