Publiceringsdatum: 13 januari 2020

Senast uppdaterad: måndag 13 januari, 11.42

Inventering av fisk vid Gåsefjärden

Rapport 2019:21

Inventering av fisk vid Gåsefjärden i Karlskrona skärgård med nätprovfiske och eDNA. Sammantaget visar inventeringarna att fisksamhället i området karaktäriseras av ett högt inslag av sötvattensfiskar, framförallt abborre och mört men i de yttre delarna är det marina inslaget tydligare med förekomst av arter som sill, skarpsill och torsk.

Kontakt