Publiceringsdatum: 20 december 2019

Senast uppdaterad: onsdag 22 januari, 13.56

Beslut om att bilda naturreservatet

Hultalycke i Ronneby kommun

Länsstyrelsen har den 19 december 2019 beslutat om ändring och utvidgning av Hultalycke naturreservat inom fastigheterna Hålabäck 1:44 m.fl. i Ronneby kommun.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen Blekinge, Skepsbrokajen 4, Karlskrona samt här på länsstyrelsens webbplats.

Eventuell överklagan ska ha kommit in till blekinge@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona senast den 17 januari 2020. I skrivelsen ska diarienummer 511-2314-2015 anges.

Beslut med kartor (pdf)länk till annan webbplats


Kontakt