Publiceringsdatum: 13 december 2019

Senast uppdaterad: fredag 13 december, 10.47

Klimatsmart lantbruk får bidrag

Traktor vårbruk

Klimatklivet har en särskild satsning mot jordbruk sedan sommaren 2019 och i den senaste omgången har Anders Olsson i Tving beviljats bidrag från Naturvårdsverket till en eldriven bevattningsanläggning.

Jordbruk är kanske den sektor som kommer att ha allra svårast att minska sina utsläpp av växthusgaser. Därför gäller det att ta vara på de möjligheter som finns. Sedan tidigare har lantbrukare i Blekinge beviljats klimatinvesteringsbidrag för energieffektivisering och utbyte av eldningsolja vid torkning av spannmål. Nu har för första gången en ansökan beviljats som gäller utbyte av dieselolja mot el i en bevattningsanläggning. Det är lantbrukaren Anders Olsson som tar steget och får 204 000 kronor i bidrag för detta.

- Vi kommer nu att byta ut den traktordrivna bevattningspumpen mot en eldriven pump och på det sättet sluta använda diesel. Jag är glad att kunna göra en insats för miljön samtidigt som det ger mig sänkta driftskostnader för bevattningen. Dessutom kan jag vattna mitt gräs miljömedvetet för att säkerställa att jag får ihop mat till mina djur om det inte regnar så mycket, säger Anders Olsson. Jag tror att det finns många fler lantbrukare som skulle kunna göra likadant.

- Länsstyrelsen är mycket positiv till satsningar som minskar klimatpåverkan från jordbruket. Vi ser gärna att fler följer Anders Olssons exempel och byter ut sina fossila bränslen, säger Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge. Eftersom just jordbruksrelaterade åtgärder premieras i bedömningen av ansökningarna inom Klimatklivet så är chanserna extra stora att få bidrag inom detta område.

De andra åtgärderna som beviljats Klimatklivsstöd i Blekinge den här omgången gäller omställning från fossila bränslen till bioolja vid Lyckeby Starch AB:s anläggningar i Mjällby och Jämjö. Totalt får företaget 3,95 miljoner kronor i klimatinvesteringsbidrag för dessa båda insatser.

Om Klimatklivet

Inom Klimatklivet fördelas medel till klimatsmarta investeringar. Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Åtgärderna kan pågå till och med 2023 och kan till exempel vara inom områden som transport, bostad och energi. Sedan Klimatklivet startade 2015 har 3 167 investeringar i Sverige tillsammans fått 4,5 miljarder kronor i stöd. Sammantaget beräknas dessa investeringar kunna minska utsläppen av växthusgaser med 1,3 miljoner ton varje år.

Nästa chans att söka bidrag inom Klimatklivet är 10 februari - 10 mars 2020.

Mer information om Klimatklivet finns hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt