Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om att bilda naturreservatet

Västra Torsö i Sölvesborgs kommun

Sandtallskog i Västra Trosö naturrservat

Foto: Elisabet Wallsten

Länsstyrelsen har 4 december 2019 beslutat att bilda naturreservatet Västra Torsö i Sölvesborgs kommun.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen Blekinge, Skepsbrokajen 4, Karlskrona samt här på länsstyrelsens webbplats.

Eventuell överklagan ska ha kommit in till blekinge@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona senast den 3 januari 2020. I skrivelsen ska diarienummer 511-2314-2015 anges.

Beslut med kartor (pdf)länk till annan webbplats

Skötselplan med kartor (pdf)länk till annan webbplats

Om reservatet

Västra Torsö är ett 42 hektar stort naturreservat på södra delen av Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Större delen av naturreservatet består av talldominerade trädklädda sanddyner, Torsö flygsandfält, som i slutet av 1800-talet trädplanterades för att stoppa de stora sandflyktsproblem som då fanns i området. I norr övergår tallsandmarkerna i en näringsfattig bokskog, med inslag av aldominerad lövsumpskog och ett öppet kärr. I naturreservatet finns ett rikt växt- och djurliv, med ett flertal rödlistade och andra hänsynskrävande arter, inte minst bland svampar och insekter. Området är ett populärt strövområde för närboende.

Kontakt