Publiceringsdatum: 18 november 2019

Senast uppdaterad: onsdag 20 november, 10.00

Lyfter smaken av Blekinge

Grönsaksbild2

Vilken historisk grund vilar Blekinges livsmedelsproduktion på? Vad producerade, åt och drack man förr i Blekinge? Nu lanserar Länsstyrelsen Blekinge Smaken av Blekinge – en terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region som kan användas som kunskapsbank, inspirationskälla och i marknadsföring av unika produkter från länet.

Lokal och regional producerad mat är en växande marknad. Och intresset för matens ursprung och kulturella historia är stort. Att Länsstyrelsen Blekinge nu kan lansera en terroiratlas, landets tredje efter Stockholm och Kalmar, har sitt ursprung i länets Mat & Livsmedelsstrategi som presenterades förra året.

Att lyfta maten som en del av upplevelsen vid besök i Blekinge är viktigt. En av åtgärderna för att kunna göra det är framtagandet av rapporten Smaken av Blekinge – en terroiratlas över Blekinge. Målet är att försöka förmedla vad som är och har varit Blekinges karaktäristiska och unika värden inom mat. Och även att titta närmre på vilken historisk grund som Blekinges livsmedelsproduktion vilar på.

- Det är en fantastisk dokumentation som förutom att den är intressant att läsa även ska kunna användas för att skapa nya koncept runt produkter med historik från Blekinge och även användas som grund för berättelser och storytelling på restauranger eller andra engagemang där mat är involverad, säger Lena Stävmo, utvecklingsstrateg Regional tillväxt på Länsstyrelsen Blekinge.

Fram träder bilden av ett Blekinge där de gröna näringarna alltid har haft stor betydelse med ett överskott av främst fisk, potatis och frukt. I Blekinge finns goda naturliga förutsättningar för jordbruk och ett milt klimat. Länets besöksnäring växer dessutom vilket ger nya möjligheter för både primärproducenter och förädlare. I terroiratlasen presenteras även karaktäristiska och unika produkter och maträtter från Blekinge som kan sägas ge en känsla för vad som är Blekinges smak.

- Nu ska vi sprida den här kunskapen, i första hand brett hos både producenter, kockutbildningar och på skolor och restauranger. Därefter finns det givetvis ett intresse även för oss alla konsumenter att lära mer om vårt lokala matarv, säger Lena Stävmo, utvecklingsstrateg Regional tillväxt på Länstyrelsen Blekinge.

Terroiratlas - ett sätt att förklara särdrag hos livsmedel
En terroiratlas är avsedd att användas som kunskapsbas för att identifiera en regions speciella karaktär ur kulinarisk synpunkt och vad som finns av unika produkter. Ordet terroir kommer från franskan och myntades inom vinvärlden för att förklara skillnader mellan viner utifrån den plats de kommer från, vad som utmärker vinområdet, exempelvis jordmån, klimat, topografi, sluttningar och solexponering.

I dag används även terroir för att förklara särdrag i även andra livsmedel. Enligt en definition som UNESCO enats om är terroir ”det som är unikt med en råvara eller produkt genom de natur- och kulturgeografiska och historiska egenskaper som gett den sin speciella smak och karaktär".

I publikationen listar vi en del livsmedelsproducenter, småskaliga mathantverkare och företag. Då vi inte hade möjlighet att ta med alla här , hänvisar vi vidare till www.smakupplevelseblekinge.selänk till annan webbplats eller www.visitblekinge.selänk till annan webbplats där ni kan hitta fler underbara företag att besöka i vårt län.

Kontakt