Publiceringsdatum: 5 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 5 november, 10.43

Samtalar om klyftan mellan stad
och landsbygd 

Landshövding Sten Nordin

Hur ser dagens spänningar ut mellan landsort, stad och stat? Det diskuteras på seminariet som Vetenskapsrådet arrangerar i Stockholm den 7 november. Landshövding Sten Nordin är en av deltagarna som medverkar i panelsamtalet mellan forskare och praktiker.

Som landshövding och myndighetschef tar Sten Nordin fasta på statsminister Stefan Löfvens ord i regeringsförklaringen om att hela landet inte bara ska leva. Hela landet ska växa.

- Det finns i dag en bitvis mycket intensiv debatt om klyftan mellan stad och landsbygd och det är mycket angeläget att våra beslutsfattare får en vetenskaplig grund att stå på för framtida beslut kring hur hela landet kan växa och vilka brister som måste åtgärdas. Det ska bli mycket intressant att dels lyssna till forskarna, dels få bidra med egna reflektioner från såväl min bakgrund i Stockholm som mitt nuvarande uppdrag i Blekinge, säger landshövding Sten Nordin.

Syftet med seminarieserien Offentliga samtal som den här gången har rubriken Håller Sverige på att spricka? är just att lyfta forskningsresultat och uppmuntra till samtal mellan forskare och praktiker som på olika sätt berörs av resultaten eller är engagerade i ämnet och kan tillföra andra perspektiv.

Frågor som kommer att diskuteras inför publiken är bland annat vad forskningen säger om fördelning och konflikter mellan stad och land. Ökar verkligen skillnaderna eller tar de sig bara nya politiska, ekonomiska och kulturella uttryck? Vad kan ligga bakom och vad kan man göra för att vända utvecklingen?

Seminariets första del inleds av Josefina Syssner, som är biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Hon presenterar sin forskning under rubriken Landsbygdens framtid i urbaniseringens tidevarv. Per Molanders, ordförande i Jämlikhetskommissionen, tar upp den pågående geografiska koncentrationen av välutbildade människor och tillväxt i landet. Hur ser denna utveckling ut och går den att påverka?

De inbjudna praktikerna till dagens panelsamtal är förutom landshövding Sten Nordin även Lotta Svensson, FoU Hälsingland och Therese Bengard, verksamhetschef för Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”.

Seminariet arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Läs mer om programmet och seminarieserien Offentliga samtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt