Publiceringsdatum: 19 september 2019

Senast uppdaterad: torsdag 19 september, 17.38

Vinnare av SKAPA innovationspris

SKAPA pris 2019

Landshövding Sten Nordin delade idag ut pris och diplom till de innovatörer som vunnit Blekinges SKAPA-priser. Genom att lyfta fram och belöna nya uppfinningar och innovationer ska Sverige fortsätta att ligga i framkant och vara ett av de mest innovativa länderna i världen.

- Stiftelsen SKAPA anser att det är viktigt att uppmärksamma unga innovatörer i ett tidigt skedde för att öka deras intresse. Det är också viktigt att ge dem möjligheter till fortsatt engagemang och fokus kring större innovationsprojekt i framtiden. Det vill vi ta fasta på i Blekinge, säger landshövding Sten Nordin.

I en ceremoni på residenset fick pristagarna ta emot pris och diplom.

Blekinges SKAPA-pris Årets Innovatör 2019 går till Mohammadsaleh Javadinobandegani och företaget Modeling Solution.

Motivering
Vinnaren har skapat en plattform vars syfte är att hjälpa energiintensiva industrier och företag att analysera, optimera och reducera sin energikonsumtion. Plattformens arkitektur är nätverks-baserad. Den vilar på termodynamikens teorier genom algoritmer och statistisk datainsamling, som mynnar ut i maskininlärning eller mer populär benämning Artificiell Intelligens, AI.

”Energibehov och klimat är ständigt aktuella ämnen och här har vinnaren gett oss ett nytt verktyg för att hushålla med den energi vi producerar, lagrar och konsumerar”.

Resultatet är ett högteknologiskt system som med sina algoritmer finns tillgängligt för en global marknad.

Idé: Optimering och reducering av energiförbrukning hos företag

Årets Blekinge SKAPA-pris för unga innovatör går till Emil Pettersson och Simon Hellgren med sin företagsidé Drömuppdraget.

Motivering
Brist på kompetensförsörjning är ett av de största hoten för utveckling i dagens samhälle och företagen letar ofta förtvivlat efter medarbetare med rätt utbildning. Många unga tror att de måste söka sig till storstäderna för att få ett jobb när det faktiskt kan finnas på närmare håll. Samverkan är ett nyckelord och vår vinnare har tagit fasta på att nyttja både samverkan och de nya digitala plattformarna för att skapa lokala nätverk mellan skolor och företag som ska underlätta rekrytering och att man hittar varandra. Syftet är att minska klyftorna och bygga relationer som alla vinner på i längden.

“Med studenter i fokus skapar de förutsättningar för näringslivet att säkerställa sin kompetensförsörjning samt nyttja den senaste kunskapen.”

Idé: Lösa problematiken med regional och lokal kompetensförsörjning genom att länka samman och främja relationen mellan studenter och näringsliv på ett innovativt digitalt och relationsskapande sätt

Sveriges största innovationspris till Alfred Nobels minne
I varje län delas priser på 10 000 kronor ut till varje länsvinnare. Länsvinnarna går sedan vidare för att delta i tävlingen på den nationella nivån som utser årets nationella pristagare. Detta sker på Stockholmsmässan den 14 november 2019 under kvällen på SKAPA innovationsgala.

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket samt länsstyrelserna som regionala administratörer och prisutdelare.

Mer information om SKAPA och tidigare års länsvinnare finns på stiftelsens hemsida: www.stiftelsenskapa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juryn består av Lena Stävmo, juryordförande, Länsstyrelsen Bekinge
Bengt-Olof Lindberg, Länsstyrelsen Blekinge
Marie Björck, Netport Science Park
Bertil Källman, Kreativt & Tekniskt forum Blekinge
Joakim Sandell, ALMI Företagspartner Blekinge
Catharina Rosenquist, Region Blekinge

Kontakt