Publiceringsdatum: 27 augusti 2019

Senast uppdaterad: tisdag 27 augusti, 08.00

Nya riktlinjer för tävlingsfiske efter gädda

Tävlingsfiske i Karlskrona

Foto: Philip Truong, Bläcksquid Inc. (Bilden är skyddad enligt upphovsrätt)

I ett nära samarbete har Länsstyrelsen Blekinge, Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och lokala tävlingsarrangörer för sportfiske tagit fram riktlinjer för tävlingsfiske efter gädda för att förbättra förutsättningarna för välmående gäddbestånd.

Under de senaste åren har sportfisket ökat markant, framförallt i Karlskronas skärgård. Likaså har det skett en ökning av sportfisketävlingar efter gädda i Blekinge. Samtidigt har vi en sviktande rekrytering av kustlekande gädda i våra vatten.

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge är ett dokument som ej är lagstadgat utan rekommendationer och förhållningssätt framtagna i syfte att nå en långsiktig och hållbar tävlingsverksamhet.

Länsstyrelsen, Sportfiskarna Blekinge och Karlskrona Fishing tror att en kombination av åtgärder är nödvändigt. I detta fall handlar det om tävlingsformer, rekommendationer och fredningsområden.

‑ Vi vill genom denna åtgärd visa att ”vi drar vårt strå till stacken” för att nå ett hållbart tävlingsfiske. Det gör vi genom att tillse att såväl små som stora tävlingsarrangörer, i Blekinge tillsammans, inspirerar andra tävlingsarrangörer att verka för lokal fiskevård och ett så litet avtryck som möjligt, säger David Berg, Sportfiskarna Blekinge.

Målet är livskraftiga bestånd av gädda samt ett attraktivt och hållbart fritidsfiske och fisketurism i Blekinge.

Kontakt