Publiceringsdatum: 12 augusti 2019

Senast uppdaterad: måndag 12 augusti, 11.56

Besök av Danmarks ambassadör Ove Ullerup

Dannebrogen

Den 13 augusti står landshövding Sten Nordin värd för ett besök av Danmarks ambassadör Ove Ullerup. Besöket inleds med ett dialogmöte på residenset kring gemensamma frågor och avslutas med en visning av Gribshunden på Blekinge museum.

Initiativet till besöket har kommit ur en kontakt mellan Länsstyrelsen Blekinge, S:t Knuts Gille i Ronneby och Danmarks ambassad i Sverige. Blekinge och Danmark delar mer än en tusenårig gemensam historia. 2019 är ett särskilt år att ytterligare utveckla dagens etablerade nätverk och samarbeten i samband med 800-årsjubileet av Dannebrogen och Gribshundens återlämnande.

Besöket inleds med ett dialogmöte på residenset kring gemensamma frågor och avslutas med en visning av Gribshunden på Blekinge museum.

I dialogmötet deltar även ministerrådet Malene Agnes Hedlund från Danmarks ambassad, Annemarie Munk Riis, kontorschef Köpenhamns kommun och Sara Røpke, sekretariatschef Greater Copenhagen.

Från Blekinge medverkar Region Blekinges förste vice ordförande Lars Karlsson, Marcus Sandekjer, museichef Blekinge museum, Anders Engblom, kommunstrateg Ronneby kommun, Lars Malmgren, ålderman S:t Knuts Gille i Ronneby och Lena Stävmo, utvecklingsstrateg Länsstyrelsen Blekinge.

Under det senaste året har landshövding Sten Nordin tagit emot diplomatiska besök från Kina, Tyskland, Lettland, Ryssland och USA. Kanadas ambassadör Heather Grant gjorde flera industribesök och träffade representanter från olika verksamheter under sitt tvådagarsbesök i april.

- Det är både roligt och viktigt att få möjlighet att föra fördjupade samtal med ambassadör Ove Ullerup. Vårt grannland är en viktig partner i handel, turism, kultur och historia. Och för Sydsverige och Blekinge är Danmark en särskilt viktig partner i en växande och fördjupad region på bägge sidor av Öresund, säger landshövding Sten Nordin.

Kontakt