Publiceringsdatum: 5 augusti 2019

Eldningsförbud upphör i Blekinge län

Eldningförbud upphävt

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Förbudet upphör att gälla från och med måndagen den 5 augusti 2019 kl. 14:00

Kontakt