Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar till Klimatklivet och ett helt nytt investeringsstöd till laddstationer

Symbol-Laddstation

I vårändringsbudgeten tillfördes nya pengar till Klimatklivet och samtidigt införs ett nytt bidrag till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras ett helt nytt stöd för icke-publik laddning under sommaren.

– Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Camilla Engdahl, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge. När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med en elektrifiering av fordonsflottan.

Samtidigt skjuts nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti och sedan blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet kommer också att revideras med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat kommer fler kunna få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser försvinner.

– En styrka med Klimatklivet är att stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, ju större chans att få bidrag, förklarar Camilla Engdahl.

Under hösten kommer Länsstyrelsen att informera om stöden och om vilka regler som gäller kring vem som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man söker. Vet du redan nu att du vill söka stöd inom ramen för Klimatklivet, kan du börja förbereda dig genom att läsa den information som finns på Länsstyrelsenslänk till annan webbplats och Naturvårdsverketslänk till annan webbplats hemsidor.

Om du är villaägare och vill installera laddstationer ska du dock söka så kallat ladda-hemma-stödlänk till annan webbplats hos Naturvårdsverket.

Har du frågor kan du kontakta oss på Länsstyrelsen Blekinge:

Camilla Engdahl, Klimat- och energistrateg, 010-224 02 18

Ulf Hansson, Klimat- och energistrateg, 010-224 01 24

e-post: klimatklivet.blekinge@lansstyrelsen.se

 

Kontakt