Publiceringsdatum: 1 juli 2019

Senast uppdaterad: måndag 1 juli, 16.24

Nu är Bostadsmarknadsanalysen 2019 klar

bostäder

Den regionala bostadsmarknadsanalysen för Blekinge län är en redovisning av situationen på bostadsmarknaden i länet. Analysen baseras på kommunernas svar i den årliga bostadsmarknadsenkäten och även på statistik från Statistiska centralbyrån.

Årets bostadsmarknadsanalys innehåller avsnitt om bostadsbyggandet, befolkningsutvecklingen, bostadsmarknadsläget i de fem kommunerna samt om hur länsstyrelsen och kommunerna arbetar med bostadsfrågan.

Kontakt