Publiceringsdatum: 28 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 28 juni, 09.18

Länsstyrelsen står rustad inför sommaren

Pagelsborg

Länsstyrelserna har tagit lärdom från de stora skogsbränderna 2018. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam riktlinje för personalförsörjning vid stora samhällsstörningar.

Den innebär att det dels kommer finnas personal beredd att samordna länsstyrelsernas resurser samt personal till att samverka med andra centrala myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att möjliggöra detta har sommarens semesteruttag planerats utifrån regionala riskbilder.

Syftet med denna gemensamma riktlinje är att upprätthålla det geografiska områdesansvaret, arbeta med lägesbilder kopplat till en situation likt den 2018 med extrem torka samt en förmåga till utökad samverkan med centrala myndigheter. Riktlinjen bygger på en rad vägledningar och planer. Bland annat en vägledning för eldningsförbud, regionala planer för övertagande av kommunal räddningstjänst samt ett effektivt utnyttjande av frivilliga resurser.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30