Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 7 juni, 13.11

Länsstyrelserna presenterar ny kartläggning av statlig närvaro och service för regeringe

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner men bättre samverkan behövs för mer service.

Statlig närvaro finns i alla Sveriges kommuner utom 15. Det framgår av en kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram. Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade (sk arbetsställen) på sverigekartan kan läsas på två sätt:

  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen.
  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.

Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

  • Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet, som en intressant möjlighet för att för kunna ge medborgarna bättre service, säger Landshövding Maria Larsson. Här föreslår vi en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och därmed bättre service närmare medborgarna.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år där metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna ingår.

I Blekinge län uppgår antal statliga arbetsställen till 64 för år 2019. Mätt i antal arbetsställen per invånare ligger Blekinge län på plats 7 i listan bland alla län.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län

Läs rapporten härlänk till annan webbplats

Kontakt