Publiceringsdatum: 20 maj 2019

Senast uppdaterad: måndag 20 maj, 14.37

Ännu ett vrak fornlämningsförklaras

Vrak och dykare

Foto: Statens maritima och transporthistoriska museer

Länsstyrelsen Blekinge fattar i dag den 20 maj beslut om att fornlämningsförklara vraket efter lastångaren Baltic. Vraket ligger söder om Bollöarna, mellan Hasslö och Aspö, utanför Karlskrona.

Lastångaren Baltic byggdes i Karlshamn år 1872 och var bland annat verksam i Karlskrona, där hon också förliste den 14 december 1908. Baltic användes bland annat för att transportera sten från Tjurkö stenbrott. Vraket representerar därmed en viktig del av Blekinges industriella kulturarv i form av stenbrytning och som en del av att föra ut de huggna stenarna över Östersjön till Tyskland.

Vraket är också en representant för en tidpunkt när de skeppstekniska framstegen revolutionerade fartygsbyggandet på ett dramatiskt sätt. Baltic är byggd i en övergångstid då man successivt övergick från traditionellt skeppsbyggeri i trä till bygge i järn, vilket avspeglar sig i fartygets konstruktion.

- Det är glädjande att återigen kunna fornlämningsförklara en fartygslämning. Det är extra roligt eftersom den lokala kopplingen är stark och vi får möjlighet att berätta om en verksamhet som haft stor betydelse i Blekinge, säger landshövding Sten Nordin.

Beslutet är fattat enligt 2. kap 1§ kulturmiljölagen (1988:950), samt 1a § samma lag och gäller omedelbart. Enligt 2 kap. 6 § KML är det förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel till exempel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Beslut: Fornlämningsförklaring av fartygslämningPDF

Bilaga: Marinarkeologisk besiktningPDF

Bilaga: Tjurkö stenhuggeri – hamnområdet vid HerrgårdenPDF

Kontakt