Publiceringsdatum: 17 maj 2019

Senast uppdaterad: fredag 17 maj, 12.52

Olofström – Årets friluftskommun 2019!

Årets friluftskommun 2019, Olofström

Det är med stor stolthet som Länsstyrelsen Blekinge gratulerar Olofströms kommun till den prestigefyllda utnämningen till årets friluftskommun!

Kommunerna har en central roll för att stimulera ett aktivt och tillgängligt friluftsliv i sin kommun. Sveriges Friluftskommun är ett pris som delas ut för att uppmuntra kommunernas långsiktiga arbete med friluftsliv. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus.

Olofström, Sveriges friluftskommun 2019, samverkar med det civila samhället i syfte att utveckla och kombinera områdets natur-, kultur- och friluftsvärden till gagn för medborgare, föreningsliv, företagare och besökare. Vinnaren når maxpoäng i undersökningen, och här följer motiveringen:

Olofströms kommun har genomfört en omfattande samverkansinsats genom medborgarforumen Påverka friluftslivet och naturvården! och genom workshopen Skolnära skogar. Arbetet blev en spännande process där medborgare, föreningar m.m. och pedagoger från kommunens skolor och förskolor deltog. Hela processen dokumenterades och därefter skapades ett naturvårds- och friluftsprogram.

Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala samordningen av friluftslivet i Blekinge och ska utveckla och stödja samverkan för att stärka de tio friluftsmålen. En tillgänglig tätortsnära natur som arena för människors möten och välbefinnande är inte bara samhällsekonomiskt försvarbart utan också en förutsättning för en hållbar framtid.

Kontakt