Publiceringsdatum: 22 april 2019

Eldningsförbud råder i Blekinge län

Eldningsförbud illustration

Det råder eldningsförbud i Blekinge län från och med klockan 10:00 den 22 april 2019 och gäller tills vidare.


Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i Blekinge länPDF enligt §3 10 FS 2018:22PDF


I dag måndagen den 22 april 2019 kl. 10:00 har Länsstyrelsen efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i Blekinge län med anledning av stor brandrisk i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

 

Eldningsförbud är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark.

När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på kommersiella campingplatser.

Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.
Att göra upp eld under rådande eldningsförbud kan leda till böter.


Mer information Aktuell information om eldningsförbud hittar du Länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

På länets räddningstjänsters webbplatser hittar du lokal information och får mer rådgivning, Räddningstjänsten Östra Blekingelänk till annan webbplats och Räddningstjänsten Västra Blekingelänk till annan webbplats

Läs mer finns även på Dinsakerhet.selänk till annan webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ladda även gärna ner appen Brandrisk Ute. länk till annan webbplatsTa del av Allmänna brandriskvarningar från SMHIlänk till annan webbplats och MSB:s brandriskprognoserlänk till annan webbplats.

Text

Kontakt