Publiceringsdatum: 11 mars 2019

Senast uppdaterad: måndag 11 mars, 14.30

Nya ledamöter i insynsrådet

Insynsrådet länsstyrelsen Blekinge

Bakre raden från vänster: Mats Viberg, Monica Strandhag, Samuel Henningsson, Per-Ola Mattsson. Främre raden från vänster: Ida-Maria Rigoll, Emma Stjernlöf, Sten Nordin, Therese Mattsson, Jens Listerö.

Länsstyrelsen Blekinges nya insynsråd hade i dag sitt första möte. Landshövding Sten Nordin är ordförande och i rådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Blekinge län. Insynsrådet ska även se till att det finns en demokratisk insyn och ge medborgarna inflytande i länsstyrelsen.

De åtta ledamöterna utsågs nyligen av regeringen. I rådet finns representanter från näringsliv, politik, forskning, offentlig förvaltning och besöksnäring. Varje ledamot bidrar med sin kompetens till ett aktivt och effektivt arbete. Insynsrådet ger även råd och är ett stöd för landshövdingen och myndigheten men har inte några beslutsbefogenheter.

Insynsrådet träffas fyra gånger om året. Ledamöternas förordning gäller från den 1 mars 2019 till och med den 29 februari 2020.

Länsstyrelsen Blekinges insynsråd:
Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen.
Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge.
Emma Stjernlöf, regionråd.
Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola.
Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske.
Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park.
Monica Strandhag, trade manager Stena Line Scandinavia.
Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.
Kontakt