Publiceringsdatum: 8 mars 2019

Senast uppdaterad: fredag 8 mars, 10.48

Den internationella kvinnodagen

Camilla Odhnoff, Sveriges första kvinnliga landshövding. Här fotograferad utanför residenset i Karlskrona av Hans-Peter Bloom. Källa: Länsstyrelsens arkiv.

Den 8 mars är FN:s internationella kvinnodag. Sveriges första kvinnliga landshövding Camilla Odhnoff var en förebild för många kvinnor inom statsförvaltningen. Vad har hon gemensamt med dagens kvinnokämpar?

Den internationella kvinnodagens historia började i början av 1900-talet då kvinnodagen främst symboliserade kvinnornas organiserade kamp för rösträtt och politiskt inflytande. 1977 instiftade FN den internationella kvinnodagen för att lyfta frågor om kvinnors rättigheter, delaktighet och trygghet i samhället. Idag firas dagen på många olika sätt i olika länder och kulturer, allt från en dag då kvinnor får en rosbukett till att lyfta feministiska frågor.

Trygghet i det civila samhället

Utom tvivel är det så att utan kvinnliga pionjärer skulle dagens kvinnor knappast ha kommit så långt som vi ändå har gjort. En sådan är definitivt Sveriges första kvinnliga landshövding Camilla Odhnoff (1974 – 1992). Hon förstod värdet av enskilda människors frivilliga engagemang och insatser för en tryggare tillvaro.

Odhnoff verkade aktivt i den idag glödheta frågan om civilt försvar. Åren 1980 – 1985 var hon ordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund. Under hennes ledning genomfördes en stor kampanj för uppbyggnad av en riksomfattande hemskyddsverksamhet. Stat och kommun tog hjälp av Civilförsvarsförbundet för att organisera och utbilda frivilliga krafter, som skulle bistå civilbefolkningen i krislägen. Med start 1985 utbildades nära 40 000 frivilliga hemskyddsombud åt Sveriges kommuner. Odhnoffs insatser handlar med andra ord om strukturell trygghet i samhället.

Personlig trygghet för kvinnor

En annan trygghetsaspekt som ofta lyfts under kvinnodagen den 8 mars är kvinnors personliga trygghet i nära relationer.

Under början av 2019 har både Blekinges kvinnojourer och Blekinge läns tidning på var sitt håll arbetat med kampanjer som ökar medvetenheten och förståelsen för mekanismer bakom mäns våld mot kvinnor och hur vi skapar jämställdhet.

Kvinnojourens kampanj #jagser har som huvudbudskap att verkligen se någon är att fråga hur personen har det, att ifrågasätta ett beteende, att ingjuta mod och ge stöd. Att verkligen se är att visa att någon bryr sig, reagerar och agerar på det som sker.

Kampanjen belyser på olika sätt mäns våld och kopplingen mellan våld, maskulinitet och ojämställdhet. Budskapet talar till olika målgrupper: våldsutövare, de utsatta och de som ser. Kampanjen utgår från ett antal ämnen och budskap som förmedlas genom faktabudskap. 24 ambassadörer med olika bakgrund gör budskapen känsloladdade, personliga och uppmanar till agerande. Filmer med kända ansikten skapar en ännu starkare upplevelse av budskapen, ger dem tyngd och spridning. På så vis sprider vi de olika budskapen på olika sätt, i olika kanaler – i hela samhället.

Blekinge läns tidning genomför projektet #vistårbakom som pågår fram till och med den 2 juni. Syftet är att lyfta fram personer och organisationer i Blekinge som brinner för jämställdhet, mångfald och inkludering samt att öka allmänhetens kunskap inom dessa områden.

Läs mer om kampanjen här.länk till annan webbplats


Musikevent i glädjens tecken den 8 mars

Även om Sverige är en av världens mest jämställda länder på många sätt, talar kalla fakta sitt tydliga språk. Kvinnor misshandlas och till och med dödas regelbundet av män i vårt land, något som allt fler blir medvetna om tack vare kampanjer som ovan. Därför är det ändå goda nyheter att informationen sprids och allt fler tar frågan på allvar och agerar.

Klockan 18.00 den 8 mars inviger ordförande Ulrika Bodin från Kvinnojouren Karlskrona ett kvinnodagsevenemang på Statt i Karlskrona samt berättar om deras kampanj #jagser. Även Länsstyrelsen medverkar genom att landshövding Sten Nordin talar på eventet. SiSU och försvarsmakten deltar också, samt Blekinge läns tidning med projekt #vistårbakom som projektledare Mattias Boman kommer att presentera. Kvällens budskap blir att vi håller inte tyst längre om den våld mot kvinnor som sker i samhället. Därtill blir det fest och musik!

Foto: Marcus Palmgren, BLT

Se här videofilmer som ambassadörer för #jagser har gjort. Fler finns på Youtube.

Skådespelare Jonas Karlström om #jagserlänk till annan webbplats

Skådespelare Katarina Ewerlöf om #jagserlänk till annan webbplats

 

Kontakt