Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny djurskyddslag första april

Från och med den 1 april i år börjar en ny djurskyddslag gälla i Sverige. För länsstyrelsen innebär det bättre möjligheter att agera i situationer då djur kan misstänkas fara illa.

Samtidigt som den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019 börjar även den djurskyddsförordning som regeringen beslutade om den 21 februari att gälla.

Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och befrämja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar och deltar i prov.

Det är en 30 år gammal lag och förordning som nu moderniseras och anpassas till dagens villkor och djurhållning.

Lex Maja

En viktig förändring i samband med den nya djurskyddslagen är ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt för personal inom vård och omsorg att anmäla misstänkt vanvård av djur utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten.

- Nu får vi ett tydliggörande vad gäller sekretess i förhållande till andra myndigheter som ofta ser behov av våra insatser men inte känt trygghet i att anmäla då lagen tidigare varit mer otydlig. Detta möjliggör snabbare hjälp för djur i behov av hjälp, säger Doris Larsson, avdelningschef, Avdelningen för Landsbygd och Social hållbarhet.

Regeringens pressmeddelande om de nya bestämmelserna finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt