Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyfter havsmiljö och regionalt fiske

Sten Nordin

Miljön i Hanöbukten och regional kustutveckling i Blekinge län är rubriken på den presentation som Sten Nordin håller på SamHaVs forum under fredagen. Vattenfrågan är ständigt aktuell och fokus på mötet ligger på situationen i Östersjön och förnybar energi.

Miljösituationen i Östersjön presenteras utifrån tre perspektiv som sedan följs av rundabordssamtal. Förutom Sten Nordin talar även landshövding Björn O. Nilsson om Vattenresurser, kust och havsfrågor i Norrbotten län. Mats Svensson och Ingemar Berglund från Havs- och Vattenmyndighetens presentation handlar om Havsmiljön, havsplanering och fiske i Östersjön.

- Jag är väldigt glad för möjligheten att få lyfta Blekinge situation. Ett regionalt fiske betyder mycket för länet. Vi ska ha en levande kust, en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen och kunna erbjuda färsk fisk. Hela filosofin med Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi är att vi vill ha närproducerat och närförädlat. Och det gäller även fisket, säger landshövding på Sten Nordin.

Några av frågorna i Östersjöblocket som kommer att lyftas i diskussionen efteråt är:
Hur hanterar vi mål och intressekonflikter som uppstår i att nå miljömålen? Har vi rätt regelverk på plats? Finns det luckor i förvaltningen? Var kan vi göra mer tillsammans och hur möter vi utmaningarna under ett förändrat klimat? Vilken regional betydelse har fisket?

När det gäller behovet av förnybar energi talar generaldirektör Robert Andrén från Energimyndigheten om Mål och scenarier för energisystemet i Sverige, Bo Krantz från Svenska kraftnät om hur det svenska kraftsystemet fungerar - systemutvecklingsplan 2018-2027 och Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndighetens om vattenförvaltning, havsplanering och förnybar energi

Vattenfrågornas betydelse för hållbar samhällsutveckling lyfts alltmer i samhällsdebatten. Mötet med SamHaV är ett viktigt forum för utbyte av kunskap, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer för att kunna genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

Havs- och vattenmyndigheten har det sammankallande ansvaret för Samordningsgruppen för Havs- och Vattenmiljöfrågor, SamHaV. Inbjudna till mötet den 15 februari i Stockholm är myndigheter representerade av sina generaldirektörer och landshövdingar.

Kontakt