Publiceringsdatum: 12 februari 2019

Senast uppdaterad: tisdag 12 februari, 07.47

Nya och utvidgade naturreservat i Blekinge

Naturreservatet Skarup, luckig betespräglad skog med senvuxna granar

Länsstyrelsen beslutade i december 2018 om ett nytt och fyra utvidgade naturreservat.

Besluten har vunnit laga kraft. Det nya reservatet är Skarup (Ronneby kommun). De utvidgade är Halen (Olofströms kommun), Gummagölsmåla (Ronneby kommun), Alnaryd (Karlskrona kommun) och Utklippan (Karlskrona kommun).

Beskrivningar av reservaten finns här, under respektive kommun.

Kontakt