Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu går det att söka statsbidrag för integration

Träd av händer

Ansökningsperioden är 11 februari 20 mars 2019.

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser genom tre olika statsbidrag.

Mottagande och etablering av nyanlända: medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Flyktingguider och familjekontakter: pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden: kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden och/eller hälsa.

Läs mer under respektive flik som finns under integration eller hör av er till carin.hakansson@lansstyrelsen.se

Integration

Kontakt