Publiceringsdatum: 1 februari 2019

Senast uppdaterad: fredag 1 februari, 11.46

Kraftig minskning av anslagen till värdefull natur

Meandrande Bräkneån, Hålabäcksmaderna

Anslagen från Naturvårdsverket minskar kraftigt. För Blekinges del handlar det om nästan en halvering av anslagen. Vissa anslag försvinner helt, eller till stora delar och andra är i stort sett oförändrade.

Naturnära jobb utgår helt. Det drabbar de 36 nyanlända och arbetslösa som varit anställda av Skogsstyrelsen men arbetat i våra skyddade områden. För länsstyrelsen del har samarbetet fungerat bra och de har kunnat genomföra värdefulla skötselåtgärder i flera naturreservat säger Markus Forslund avdelningschef.

Den stora våtmarkssatsning som inleddes förra året, där 200 miljoner under tre år skulle satsas för att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker avvecklas. Länsstyrelsen beviljade förra året fyra ansökningar på totalt 5,4 miljoner och för 2019 har vi fått in ytterligare fyra ansökningar om totalt 5,2 miljoner, vilka därmed inte kan beviljas. De projekt som tidigare beviljats medel påverkas inte.

En annan verksamhets om drabbas mycket hårt är skötseln av våra skyddade områden. Det kommer att få stora konsekvenser både när det gäller skötsel av reservaten och underhåll av friluftsanordningar, säger Karin Bergman, ansvarig för skötseln av skyddade områden.

Andra verksamheter som påverkas är LONA Lokala naturvårdssatsningar där inga nya ansökningar kommer beviljas. Totalt har vi fått in 6 ansökningar från kommunerna om totalt 1,4 miljoner. De projekt som tidigare beviljats medel påverkas inte. Neddragningar sker även inom Åtgärdsprogram för hotade arter och rovdjursbidrag grön infrastruktur. De minskade anslagen kommer även innebära att vi inte kommer att kunna anlita entreprenörer i samma utsträckning som tidigare.

Länsstyrelsens ram till markersättningar och köp för att skydda områden minskas från 20 miljoner till 7 miljoner. Det kommer innebära att markägare får vänta längre på ersättning, enligt Åke Widgren ansvarig för områdesskydd. När det gäller resurser till länsstyrelsens arbete med bildande av reservat blir det i stort sett oförändrat.

Länsstyrelsen behöver nu analysera hur vi bäst hanterar neddragningarna. Nuvarande bedömning är att det inte kommer att innebära några neddragningar på personal.

Här finns information från Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt