Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet stöttar satsning på biogasdrivna lastbilar

Lastbil på väg

Med ett klimatinvesteringsstöd på 4,9 miljoner kronor från Naturvårdsverket ska utsläpp av växthusgaser minska i Blekinge. Lastbilar som drivs med gas är ett område som får ta del av Klimatklivets pengar.

I Blekinge står transportsektorn för den största andelen utsläpp av växthusgaser och det är därför viktigt att ersätta fossila drivmedel med förnybara. I Klimatklivets senaste ansökningsomgång har företaget Sandahls Fulload AB i Olofström beviljats stöd med 3,8 miljoner kronor för inköp av tunga gasdrivna lastbilar som tankar flytande biogas.

- Sedan 2013 har vi på Sandahls Fulload AB sänkt våra koldioxidutsläpp med 80 procent. Nu satsar vi på att köpa in 20 gasdrivna lastbilar. Drivkraften bakom satsningen är insikten att alla måste bidra med det som de kan göra. Våra barnbarn ska kunna andas frisk luft och leva på en hållbar planet. Vi är stolta över att vara ett föredöme, för kan vi så kan alla, säger VD Micael Olsson.

Nästa år kommer alla fem kommuner i Blekinge län att ha ett tankställe för komprimerad biogas. Hannele Johansson, Biogas Sydost, kommenterar klimatklivsstödet till tunga biogasfordon med att det ökar möjligheten att få tankställen även för flytande biogas i regionen.

- Länsstyrelsen är positiv till satsningar som går ut på att minska klimatpåverkan från transporter. Ska Sverige lyckas reducera utsläppen från transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, behöver alla dra sitt strå till stacken, säger Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Andra åtgärder som beviljats Klimatklivsstöd i Blekinge den här omgången är ITE Fabriks AB för energieffektiviseringsåtgärder, Sölvesborgs kommun för laddinfrastruktur och Tores Byggtjänst för energikonvertering. Totalt fick företagen i Blekinge 4,8 miljoner kronor i investeringsstöd.

Information om Klimatklivet
Inom Klimatklivet fördelas medel till klimatsmarta investeringar. Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Åtgärderna kan pågå till och med 2023 och kan till exempel vara inom områden som transport, bostad, stadsbyggnad och energi.

Sedan hösten 2015 har det i Sverige beviljats 3200 ansökningar till ett stödbelopp på totalt 4,8 miljarder kronor. Den totala koldioxidminskningen för alla åtgärder är 1,6 miljoner ton/år.

Kontakt
Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.
Telefon: 010- 224 01 24
E-post: ulf.hansson@lansstyrelsen.se

 

Kontakt