Publiceringsdatum: 4 december 2018

Senast uppdaterad: tisdag 4 december, 13.58

Blekinges
pågående pilotprojekt om våldsbejakande extremism

Annie Lees, Länsstyrelsen Blekinge

Vilka tecken finns det på våldsbejakande extremism i vår
närhet? Igår samlades flera myndigheter i Karlshamn för att diskutera just detta.

Bland deltagare på mötet som var en del av ett pågående
pilotprojekt var Centrum mot våldsbejakande extremism, SÄPO och Länsstyrelsen i
Dalarna, kommunerna i länet, landstinget i Blekinge samt polisen. Länsstyrelsen
i Blekinge håller ihop arbetet, vilket är en del av den regionala samordningen
av brottsförebyggande arbete i länet.

Det som betonades på mötet var att kommunerna och polisen
har en stor förmåga att hitta tecken på extremism i lokalsamhället om de får
kunskap och stöd i sitt arbete. Det framkom också att fenomenet våldsbejakande
extremism bygger på samma riskfaktorer som flera andra samhällsproblem såsom
brottslighet, narkotikaanvändning och psykisk ohälsa. Det är utanförskap och
bristen på koppling till det etablerade samhället som gör att sårbara individer
dras in i olika riskmiljöer eller riskbeteenden.

Länsstyrelsen i Blekinge och Centrum mot våldsbejakande
extremism, tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna kommer att i detta pågående
pilotprojekt tillsammans stötta kommunerna, polisen och landstinget att
kartlägga och analysera våldsbejakande extremism i Blekinge.

- Förhoppningen är att hitta ett effektivt arbetssätt som
sedan kan användas av andra län och kommuner. En regional lägesbild kommer
att vara färdig i slutet av 2019, och målet är att vi ska kunna se var vi
behöver sätta in för åtgärder på lokal nivå för att minska risken för
individer att dras in i extremistiska miljöer, berättar Annie Lees brottsförebyggande
samordnare vid länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt