Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skolornas tobaksförebyggande
arbete behöver utvecklas

Det behöver bli tydligare hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras och vem som har ansvar för att förhindra att fler ungdomar börjar använda tobak. Det är en av slutsatserna i undersökningen ”Tobaksvanor och attityder till tobak” beställd av länsstyrelserna i Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge.

Rökning är ett hälso- och arbetsmiljöproblem för både skolelever och personal. Idag saknas fungerande processer som inkluderar föräldrarna samtidigt som eleverna upplever att tobak är lättillgängligt. En undersökning gjord av länsstyrelserna i Jönköpings, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län visar att såväl personal som elever
upplever att det inte finns tydliga processer för hur tobaksbruk under skoltid
ska hanteras. Enligt personal är det i dagsläget otydligt vilka delar av
arbetet som är skolans och personalens ansvar, och att riktlinjer saknas för
vad som ska ske när personal upptäcker att en minderårig elev använder tobak.

- Det finns en vilja bland personal att skapa en tobaksfri skola men de efterfrågar mer stöd. Samtidigt är det viktigt att vårdnadshavare involveras och att arbetet går hand
i hand med arbetet med att försvåra tillgången till tobak, säger Lisa Hansson,
länssamordnare i ANDT-arbetet vid Länsstyrelsen Blekinge.

Undersökningen visar på att många elever inte har några svårigheter med att komma över tobak. Det är lätt för minderåriga att köpa tobak i butiker alternativt så förses de med tobak av äldre kompisar/syskon. Elever och skolpersonal är överens om att föräldrarna är
den starkaste påverkan på barns tobaksbruk. Majoriteten av de elever som brukar
tobak har föräldrar som gör detsamma. En del i det förebyggande arbetet bör inriktas på att ge föräldrar verktyg för att hantera barn som börjar använda
tobak.

Läs mer om rapportens slutsatser och sammanfattningarlänk till annan webbplats

 

För mer information, kontakta:
Länsstyrelsen Blekinge;
Lisa Hansson, lisa.hansson@lansstyrelsen.se, ANDT -samordnare
Telefon: 010 - 2240187

Mer om studien:
Elin Undevall
Länssamordnare Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande
arbete
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 010 - 223 65 14

Kontakt