Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt av lodjur

lodjur

Länsstyrelsen i Blekinge län har fattat ett beslut om skyddsjakt på ett skadegörande lodjur öster om Rödeby i Karlskrona kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av länsstyrelsen.

 

Beslutet finns härPDF

Att tillåta skyddsjakt på enstaka skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarandestatus i Blekinge län eller i Sverige. Länsstyrelsen bedömer att angreppen kommer att fortsätta och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för upprepade skador på får i området.

Sedan den 16 juni har fem lodjursangrepp inträffat i Karlskrona kommun. Angreppen har skett inom ett mycket begränsat område, inom en radie av knappt fem kilometer. Alla angrepp har besiktigats av länsstyrelsen och konstaterats vara orsakade av lodjur. Sammanlagt har 19 får dödats. Inte vid något av angreppen har lodjuret ätit på sitt byte.

Länsstyrelsen bedömer risken för angrepp som störst på kvällen och tidig natt. För att lyckas med skyddsjakten, behöver jägare vara på plats så snart som möjligt efter ett angrepp. Djurägare i området ombeds därför att se till sina djur sent på kvällen och tidigt på morgonen. Vid angrepp kontakta länsstyrelsens besiktningsmän snarast.

Rovdjurshändelser i Blekinge

Fotograf: Lars Petersson

Kontakt