Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker nya begravningsombud

Begravning

Nu söker vi begravningsombud som ska granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett ombud per kommun ska utses.

Vem kan bli begravningsombud?

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Kunskap inom ekonomi och kunskap och förståelse för olika religioners livsåskådningar och begravningsseder är meriterande.

Vem kan lämna förslag på begravningsombud?

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun kan senast den 9 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen.

Hur lämnar jag in förslag på begravningsombud?

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Skåne, Blekinge eller Kronobergs län skickas till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad senast den 9 november 2018. Det bör framgå vilken kommun som personen avses vara verksam inom.

Läs mer om hur ett förslag lämnas och begravningsombudets arbetsuppgifteröppnas i nytt fönster

Kontakt och mer info:
Ida Persson och Fredrik Östensson, 010-224 10 00 (9-12) och skane@lansstyrelsen.se

 

Kontakt