Publiceringsdatum: 26 september 2018

Senast uppdaterad: onsdag 5 augusti, 10.53

Kungörelse av beslut om fornlämningsförklaring av luftfarkost RÅA Karlskrona 120

Svartvit bild som visar ett flygplan med två personer bredvid stående i snön, i bakgrunden ett skjul.

I dag har Länsstyrelsen Blekinge fattat ett speciellt beslut. Vi har många fornlämningar som är fartygsvrak, men det är första gången vi i Blekinge har fornlämningsförklarat ett yngre vrak, det vill säga som förlist efter 1850. Det är även första gången ett flygplan blir fornlämningsförklarat i Sverige.

För att dela med oss av denna unika händelse kallade Länsstyrelsen Blekinge till pressinformation och beslutet skrevs under av landshövding Sten Nordin med pressen närvarande. Beslutet och rapporten finns att läsa i relaterad information.

Beslutet är fattat enligt 2.kap 1§ kulturmiljölagen (1988:950), samt 1a § samma lag och gäller omedelbart. Enligt 2 kap. 6 § KML är det förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Flygplansvrak på havsbotten från tidigt 1900-tal sett uppifrån.

Kontakt