Publiceringsdatum: 12 september 2018

Senast uppdaterad: onsdag 12 september, 09.04

Tidigast på fredag presenteras ett valresultat som är juridiskt fastställt

Rösträkning valet 2018

Ett preliminärt valresultat är en service ut till allmänhet och media som ger en bild hur det kan tänkas gå och åt vilket håll resultatet lutar. Det preliminära resultatet är inte bindande på något sätt. Och därför är det viktigt att förhålla sig till det just som ett preliminärt resultat. Så här ser rösträkningsprocessen ut till det juridiskt fastställda slutliga resultatet.

Den preliminära räkningen som görs i röstlokalen på valnatten är en service ut till allmänhet och media och ger en bild hur det kan tänkas gå och åt vilket håll resultatet lutar. Det preliminära resultatet är inte bindande på något sätt.

Vad som händer sedan är att valnämnderna i kommunerna samlar ihop alla röstsedlar och transporterar dessa till Länsstyrelsen. Det är då den slutliga rösträkningen börjar. Varje röst räknas då ytterligare ett antal gånger innan resultatet slutligen fastställs juridiskt.

Mandaten fördelas och resultatet fastställs först efter att vi räknat, kontrollerat och registrerat rösterna som kom in på onsdag (förtidsröster och utlandsröster). I denna process räknas varje röst 5–7 gånger. Så ett juridiskt gällande resultat kan komma tidigast på fredag. Valmyndigheten fastställer resultatet i riksdagsvalet och Länsstyrelsen resultatet i valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

När röstmottagningen är avslutad i vallokalerna på valdagen räknas rösterna en första gång och det preliminära resultatet rapporteras. När materialet överlämnats till Länsstyrelsen räknas och kontrolleras varje valsedel för sig. Länsstyrelsens rösträknare kontrollerar varje valsedels giltighet eller ogiltighet. För rösträknarna är fokus på att det ska bli rätt och inte att det går snabbt. Rösterna fördelas på parti och kandidat. Härefter kontrolleras resultatet av en kontrollant eller gruppledare. Kontrollen sker av om bedömningarna som gjorts är korrekta och om redovisningen av de olika rösterna skett på rätt sätt. Resultatet registreras i valdatasystemet som har flera kontrollfunktioner inbyggda. Ev. sker ytterligare kontroll eller omräkning av valsedlarna.

Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val. För val till kommun- och landstingsfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Valledningen på Länsstyrelsen beslutar slutligen att godkänna varje enskilt distrikt efter en kontroll av resultatet bl.a. mot det preliminära resultatet från valnatt. Detta innebär att varje valsedel räknas mellan fem och sju gånger innan det slutliga resultatet fastställs.

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.

Valmyndighetens webbplats, val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, uppdateras resultat kontinuerligt. Det är dock först tidigast på fredag som ett resultat presenteras som är juridiskt fastställt.

Läs mer här om länsstyrelsens roll och uppdrag i samband med valet.

Kontakt