Publiceringsdatum: 30 augusti 2018

Senast uppdaterad: torsdag 30 augusti, 16.24

Slutlig rösträkning för alla val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Länsstyrelsen Blekinge

Slutlig räkning av de röster som lämnats vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 kommer att äga rum i Kreativa rummet på Länsstyrelsen Blekinge, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona. Rösträkningen som är offentlig, startar måndagen den 10 september kl 9.00.

Rösträkningen kommer att ske i följande ordning:

- val till riksdagen

- val till kommunfullmäktige

- val till landstingsfullmäktige

Kontakt